NoN
2

 
サバイバル
ショップ
この世界に存在する、確かな痕跡を残して
団長 戌貫・トシヤ
団員 2 友好 0
→旅団紹介