Glasses cafe
73

 
サバイバル
ショップ
2個
閉店寸前?常連客【団員】を求める寂れた喫茶店
団長 大神・狼煙
団員 20 友好 11
→旅団紹介