HELLO MY HERO
12

サバイバル
ショップ
どこにだってあるセカイ
団長 天音・亮
団員 7 友好 2
→旅団紹介