Aster
2

サバイバル
ショップ
星を見る
団長 シオン・ミウル
団員 5 友好 0
→旅団紹介