Gl-C
5

 
サバイバル
ショップ
これは、君に差し伸べられた手のひとつ
団長 周・劉元
団員 4 友好 0
→旅団紹介